HERO LN

Med sin I-SEE Sensor lämnar HERO inga ytor
kalla. Funktionen är så smart att den känner av
var du befinner dig i rummet och anpassar sig
därefter. Du kan enkelt välja att antingen blåsa
luften mot dig eller från dig oavsett om du väljer
att värma eller kyla.