Logger 2020

Logger 2020 är en liten prisvärd och mångsidig datalogger som kan mäta och spara mätvärden för bland annat temperaturer, fukt, flöde, elförbrukning och elproduktion, loggern har även en inbyggd solfångarstyrning.

Loggning mot Windowsbaserad PC

Med hjälp av vårt PC-program LoggerSoft kan man skicka och spara data till en lokal PC med Windows 95 eller senare, i programmet (som måste vara på hela tiden för att data skall kunna sparas) kan man skapa grafer och tabeller över alla mätvärden som loggas av Logger 2020. Ett obegränsat antal ”fönster” med olika grafer kan skapas.

Loggning mot webbtjänsten E-logger

Det vi verkligen rekommenderar är loggning mot vår webbtjänst, fördelarna med detta är många, men nedan räknar vi upp de viktigaste:

 • Du kommer åt dina mätvärden via en vanlig webbläsare var än du befinner dig och kan enkelt visa dem för andra.
 • Du slipper installera och uppgradera programvara och systemet fungerar oberoende av om Windows, Mac-OS eller Linux används som operativsystem på den egna datorn, eller om du använder en surfplatta eller mobiltelefon.
 • Du slipper ha en egen energikrävande PC igång dygnet runt för att logga.
 • Tillgängligheten och driftssäkerheten är högre, i E-logger lagras mätdata på en server i ett bergrum med reservkraft, dubblerad nätverksuppkoppling, speglade diskar och dygnsvis backup.
Logger 2020 datalogger

Logger 2020

 • Systembild:

  Systembild Logger 2020 och Logger 3030

  Systembild Logger 2020 och Logger 3030

 • Rapporter EL:

  Exempel på elrapport Logger 2020 och Logger 3030

  Exempel på elrapport Logger 2020 och Logger 3030

 • Sambandsgrafer:

  Sambandsgraf Logger 2020 och Logger 3030

  Sambandsgraf Logger 2020 och Logger 3030

 • Mögelriskgrafer:

  Mögelriskgraf Logger 2020 och Logger 3030

  Mögelriskgraf Logger 2020 och Logger 3030

KÖP DEN HÄR!