Tillbehör

Priser för tillbehör:

  • Vibrationsdämpare ”Premium”, vibrationsdämpare av stålfjädertyp – ger mycket bra effekt för att koppla bort eventuella vibrationer i värmepumpen från konsol och vägg: Pris 499 kr inkl installation. Länk till produkten
  • Elmätare med effektmätning och nollbart trippräkneverk i normapsling: 419 kr inkl. moms. (installation ingår ej) Länk till produkten
  • Värmepumpstak: 595 kr utan installation, 895 kr inkl. installation.
  • Värmepumpsskydd (Litet ”hus” med tak) Pris på begäran beroende på val av värmepump och vilken typ av skydd ni vill ha. Värmepumpsskydd kan vara bra speciellt i lägen där det ofta är riktigt kallt och när värmepumpen samtidigt sitter utsatt för hårda vindar (läs fjällvärlden). I övrigt rekommenderar vi normalt inte att man bygger in värmepumpen då det kan ge ett något sämre luftflöde genom utedelen.
  • WIFI-enhet (Daikin) 995 kr inkl. mekanisk installation (Ej fullständig installation av app, programmering av router, trådlöst nätverk och så vidare)
  • 13 A automatsäkring för norm-elcentral med skena. Pris 99 kr inkl. moms. 249 kr inkl. arbete.
  • 13A porslinssäkring + bottenplatta, Pris 49 kr inkl moms. 149 kr inkl arbete.

Utöver dessa tillbehör, som är de vanligaste, finns det en uppsjö saker som kan behövas beroende på val av inomhusenhet, placering och så vidare. T.ex. finns det möjlighet att pumpa ut kondensvatten från innedelen om den placeras i källare. I vårt samtal med er inför köp kommer vi att informera om vad som behövs i varje enskilt fall, och vad det kostar.