Dimensionering värme/kyla

Det florerar många olika påståenden om vilken storlek man behöver ha på sin värmepump och hur stor yta de klarar att värma eller kyla.

OM man själv vill räkna på det hela så finns det några grundläggande fakta som man kan ta i beaktande:

  • Ett hus värmebehov är mellan 30 och 100 W/m2 uppvärmd yta vid DUT. (DUT = dimensionerande utetemperatur = på årets kallaste dag) Normalt så fungerar det bra att räkna med ca 50W/m2 uppvärmd yta. Extremerna 30 W/m2 avser t.ex. ett nytt ”Villa Varm-hus” och extremen 100 W/m2 avser en gammal dragig timring med englasfönster. Vårt Älvsbyhus från -75 med självdrag förbrukar t.ex. ca 50W/m2 på årets kallaste dag.
  • En luftvärmepump klarar ju bara att värma den del av huset som kan nås av luftflödet som kommer från värmepumpen. Forskning har visat att man kan räkna med ca 1 grad temperatursänkning för varje dörröppning som avskiljer värmepumpen från nästa rum. En stängd dörr innebär att värmepumpen inte kan värma det rummet. I exemplet med vårt Älvsbyhus med en totalt uppvärmd yta som är 175 m2 så kan en luftvärmepump inte värma ekonomidel och garage om den placeras i bostadsdelen. Hos oss skulle värmepumpen med börvärdet ställt på 22 grader kunna hålla hall, toalett (öppen dörr) och kök 22 grader varma. Kontor och de tre sovrummen ca 21 grader varma (öppna dörrar) och vardagsrum ca 20 grader varmt så länge den själv klarade av effektbehovet.
  • Ett hus börjar normalt få värmebehov vid ca +17 grader utetemp, och här i Piteå är DUT -31°C, det innebär i praktiken att värmebehovet ökar i ett område mellan +17 och -31°C eller totalt sett i ett område på 48°C. Om man har ett effektbehov på 50W/m2 vid DUT (-31°C) och 0 W/m2 vid +17 grader så innebär det att husets effektbehov stiger med 1.04W/m2 för varje grad det blir kallare ute. Vid -15 grader skulle vårt hus i exemplet ovan alltså ha ett effektbehov på 33.28 W/m2.
  • Daikin Caldo kan ge 5 kW uteffekt vid -15°C ute och skulle alltså kunna värma ett hus på 150 m2 vid -15°C utetemp!
  • Vid -25 grader har Caldo XRH40 4 kW uteffekt och kan alltså hålla ca 80 m2 varmt på egen hand.

Hur optimerar man driften?

För att spara maximalt med en luftvärmepump skall man helst stänga av alla radiatorer helt (frostskyddsläge) i den del av huset som värmepumpen kommer åt att värma. När det blir så kallt ute att värmepumpen på egen hand inte klarar av att hålla denna del av huset varmt så kan man öppna termostaten i det rum som ligger längst ifrån värmepumpen, den effekt som denna radiator tillför rummet kommer att avlasta värmepumpen så den klarar att hålla resen av huset varmt. Blir det ännu kallare ute och värmepumpen åter får svårt att klara det på egen hand som öppnar man termostaten på ytterligare en radiator (så långt bort från värmepumpen som möjligt).

När det åter blir varmare ute så stänger man av de radiatorer man under ”köldknäppen” aktiverat för att hålla huset varmt.

En värmepump som Caldo XRH40 kan spara så mycket som 17700 kWh/år i en ”typvilla” med 8 kW toppeffektbehov i Luleå om man optimerar användningen på ett helt korrekt sätt.

Se detta test för exempel och jämförelser med två andra premiumvärmepumpar från Panasonic och Toshiba: Länk till oberoende KVI-test.

Kyldrift, hur räknar man då?

Då kylbehovet är mycket mindre än värmebehovet – normalt vill man ju bara kyla några få grader – så klarar man sig med avsevärt mycket mindre kyleffekt än värmeeffekt för att uppnå önskad innetemperatur i ett hus.

Kylbehovet KAN variera variera rätt mycket beroende på om husets fönster utsätts för väldigt mycket solinstrålning eller ej, men om man tänker att man har värmebehov i ett temperaturområde mellan +17 grader och -31 grader ute så förstår man att kylbehov bara finns i temperaturområdet ca +20 till +30 grader i normalfallet. Husets värmeläckage är lika stort båda vägar och i vårt exempel ovan vet vi att effektbehovet är 1.04 W/m2 för varje grad det blir varmare ute, vi klarar oss alltså med ca 10 X 1.04 grader = 10.4 W/m2 kyleffekt för att hålla huset svalt och skönt (om man bortser från solinstrålningen via fönster).

Då solen ger nästan 1 kW värme/m2 fönsteryta som den strålar emot som mest får man ta hänsyn till även detta när man avser kyla sitt hus. Att avskärma solinstrålning med t.ex. markiser är ett väldigt effektivt sätt att hålla nere inomhustemperaturen, persienner är inte lika effektiva men hjälper självklart till att hålla solinstrålningen borta.

Jag brukar rekommendera att man räknar med ca 30W/m2 kylbehov som en bra kompromiss som gör det möjligt att kyla bort både värme som tar sig in via väggar, men även den värme som kommer via solinstrålning från fönster.

Vår Daikin Sensira FTXC35 ger 3.37 kW kyleffekt och kan baserat på denna uppskattning effektivt kyla ca 112 m2 av bostadsytan (Den del av bostaden den kommer åt att kyla).