Standardinstallation

Standardinstallation innebär:

 • Rör, plastkanaler samt väggkonsol med vibrationsdämpare av gummi max 5 meter rör, vid rörlängder utöver detta tillkommer 300 kr/meter.
 • Utedelens placering max 1,5 meter över marknivå.
 • Innedelens placering minst 5-10 cm från innertak, beroende på modell och max 3 meter över golv.
 • 1 håltagning/innedel i material: trä, tegel (ej bränt) eller leca, för övriga material sker pristillägg i förhållande till utökade arbetstid eller enligt överenskommelse.
 • Igångsättning för test av värmepump samt instruktion till kund om handhavande.
 • Grovstädning samt bortforsling av emballage.
 • Elinstallation: Vi ansluter värmepumpen till brytare monterad vid maskinens utedel, alternativt till stickpropp (skarvkabel ansluten till jordat uttag måste finnas på plats om det inte finns jordat uttag i närheten av där utedelen skall placeras).
 • Tätning av väggenomföring sker med latexfog eller fogskum.
 • Nedmontering av befintlig luft­luftvärmepump: Ja, om den fungerar och sitter på den plats där den nya ska installeras. Mot kostnad, om den är trasig och/eller sitter på annan plats än där den nya skall installeras. (Trasig värmepump innebär att vi måste evakuera och omhänderta köldmediat innan vi kan demontera maskinen – tillägg 995 kr inkl moms)

Vad ingår inte?

 • Installation på plats utan farbar väg.
 • Vi ersätter/åtgärdar inte eventuella urslag/skador som kan uppstå på fasaden vid håltagning.
 • Montering av tillbehör, såsom värmepumpstak och skydd ingår inte i standardinstallation om våra priser inte uttryckligen inkluderar installation.
 • Bortforsling av nedmonterad ­luftvärmepump ingår inte.
 • Om väggen består av betong, eternit, puts eller timmer så tillkommer kostnader för detta, specificeras på plats eller utförs av fastighetsägaren.
 • Idrifttagande av wifi ingår inte, vi installerar och aktiverar wifi modulen, men då internetuppkopplingen, installation av app samt de inställningar för bredband och wifi som kan behöva göras kan vara tidskrävande i vissa fall så gör vi bara detta efter överenskommelse om ersättning för nedlagd tid.